خانه توسعه فناوری اطلاعات

ایده های خود را با ما در میان بگذارید

ما در خانه توسعه فناوری اطلاعات کسب و کارهای نوپا و خلاق را در مسیر موفقیت هدایت و حمایت می کنیم.

ایده های تجاری

ثبت ایده : خانه توسعه فناوری اطلاعات با در پیش گرفتن استراتژی حمایت از ایده های ناب و نوین، اقدامات موثری برای تبدیل ایده به خدمت/ محصول تجاری و تسهیل در ورود و نفوذ به بازار انجام داده و از همین رو خرسند خواهیم بود،

رویکرد و مزیت خانه توسعه فناوری اطلاعات

همکاری مستقیم با اپراتورهای تلفن همراه کشور و امکان تجمیع و نشر خدمات تولیدکنندگان محتوا بر بستر اپراتورهای همراه و اینترنت با ارائه متنوع‌ترین ابزارهای توسعه سرویس از  مزایای رقابتی خانه توسعه می باشد. .

چشم‌انداز

توسعه زیست‌بوم دیجیتال در جامعه محلی، منطقه‌ای و جهانی، با تمرکز بر نشر محتوای دیجیتال و همچنین تولید محتوای همسو با فرهنگ کشور ایران نیز در صدر اولویت‌های خانه توسعه فناوری اطلاعات قرار دارد.

دانلود

سرویس های ما

اپلیکیشن شنوتو

دانلود

سرویس های ما

اپلیکیشن آونگ

دانلود

سرویس های ما

اپلیکیشن کارتونز

Slide background

سرویس های ما

اپلیکیشن بازیکده

دانلود

مزایای همکاری با خانه توسعه

  • ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
  • ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ
  • ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
  • ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
  • ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ (ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ) ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻣﺤﻮﺭ

همکاران ما