جهت‌گیری کلی مشاور پروژه

شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات با توجه به سال‌ها تجربه در پروژه‌های بزرگ و ملی و تهیه RFP برای پروژه‌های مختلف و بزرگ این توانایی را دارد که با بررسی فنی و صحیح به تهیه RFP و همراهی تا انتخاب پیمانکار پروژه بپردازد. این بخش پیشنهاد با هدف معرفی شرح و حدود خدمات مشاوره‌ای پیشنهادی شرکت خانه توسعه فناروری اطلاعات برای پروژه مذکور و با بهره‌گیری از سال‌ها تجربه تیم شرکت که متشک از متخصصین با سابقه و مجرب کشور در عرصه صنعت و دانشگاه می‌باشند، تهیه و تقدیم میگردد. جهت‌گیری کلی شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات در ارائه خدمات مشاوره پروژه در شکل روبرو نشان داده شده است.

img
img
وظایف اصلی مشاور پروژه
  • شناسایی و معرفی نیازمندی‌های پروژه
  • تعریف ابعاد و چارچوب پروژه و گستره آن که شناخت ذینفعان اصلی پروژه
  • بررسی وضعیت موجود و همچنین بررسی قوانین موجود و مطالعات تطبیقی مرتبط با پروژه (داخلی و بین المللی)
  • ...