همکاری با ما

نحوه تعامل و همکاری

باور داریم که بایستی استارتاپ های شایسته مورد حمایت قرار گیرند. کسب و کارهای نوپا عموماً از انرژی و انگیزۀ کافی برای نوآوری و خلاقیت و خروج از یکنواختی برخوردار هستند. چابکیِ بالای این کسب و کارهای نوپا می تواند به فرصت آفرینی و پیشرفت اقتصادی کشور کمک زیادی کند. اگریگیتوری خانه توسعه فناوری اطلاعات با توجه به راه طولانی که از ابتدا برای رسیدن به این جایگاه طی نموده در نظر دارد، از ایده های خلاقانه و قابل رشد حمایت نموده و باتوجه به درک شرایط سخت فضای رقابتی امکانات اولیه مورد نیاز برای طرحهای منتخب و برگزیده را گردآوری و فراهم کند.

صرف داشتن ایده تنها بدون پرداختن به جزئیات رسیدن به هدف را بسیار طولانی و دشوار خواهد نمود، پیشنهاد می شود جزئیات مناسبی در پروپوزال ارسالی درج شود که هم برای بررسی وقت گیر نباشد و هم به اندازه کافی شفاف باشد، اولویت ما اپلیکیشن­ها و نرم افزارهای خلاق هستند، ولی هرگونه اپلیکیشن قابل پیشرفت قطعا به نوعی مورد حمایت ما قرار خواهد گرفت.

فرم درخواست همکاری

4 + 3 = ?