زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  تماس با ما
آدرس :  تهران، میدان پونک، کوچه رمضانی، ساختمان ملیکا، پلاک 14 ، واحد 4 
تلفن : ۰۲۱-۴۴۴۸۷۳۳۵ , ۰۲۱-۴۴۴۲۰۸۰۱

http://www.map-embed.com